• Name: G80 New Eye Self-Locking Safety Hook


G80  New  Eye  Self-Locking  Safety  Hook

Product code Size Kg/pc WLL/T B.L/T
JD73P01 7/8-8 0.83 2.0 8.0
JD73P02 10-8 1.26 3.2 12.8
JD73P03 13-8 2.12 5.4 21.6
JD73P04 16-8 3.49 8.2 32.8